رنگ های ورق پلکسی

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ سفید شیری کد ۴۳۳

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ صورتی کد ۱۰۰

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ طوسی کد ۵۸۲

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ طوسی کد ۵۰۴

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ قهوه ای کد ۸۱۴

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ سبز کد ۸۴۴

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ آبی کد ۵۱۷

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ سبز ترانسکد ۳۶۲

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ سبز ترانسپارنت کد ۳۶۰۷

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ سبز پر رنگ (لجنی) کد ۳۴۸

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ آبی کد ۳۴۷

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ زرد ترانسپارنت کد ۲۱۲

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ زرد کد ۲۳۵

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ دوغی کد ۴۲۲

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ دودی کد ۵۶۰

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ دودی کد ۵۳۰

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ نارنجی ترانسپارنت کد ۲۰۲

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ نارنجی کد ۲۶۶

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ آبی کد ۳۰۱

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ آبی ترانسپارنت کد ۳۰۲

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ آبی کد ۳۲۴

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ آبی کد ۳۲۲

ورق پلکسی گلس

رنگ سبز کد ۳۶۷

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ آبی کد ۳۲۷

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ قرمز کد ۱۱۵

ورق پلکسی رنگی

رنگ فرمز ترانسپارنت کد ۱۰۲

ورق پلکسی رنگی

رنگ قرمز فسفری کد ۱۸۲

پلکسی گلاس رنگی

رنگ قرمز فسفری کد ۱۲۸

پلکسی گلاس رنگی

رنگ قرمز کد ۱۳۵

پلکسی گلاس سفید

رنگ سفید استخوانی کد ۴۰۵

پلکسی گلاس

رنگ مشکی کد ۵۰۲

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ سفید شیری کد ۴۳۳

محصولات ورق پلکسی


مشاهده همه

پلکسی گلاس آینه ای

پلکسی گلاس آینه ای

۱۸۰,۰۰۰ تومان–790,000 تومان
پلکسی گلاس ترانسپارنت

پلکسی گلاس ترانسپارنت (رنگی شفاف)

۵۲۵,۰۰۰ تومان
پلکسی گلاس رنگی

پلکسی گلاس رنگی

۲۰۰,۰۰۰ تومان–1,960,000 تومان
پلکسی گلاس شفاف

پلکسی گلاس شفاف

۱۱۳,۰۰۰ تومان–1,860,000 تومان

×