رنگ های ورق پلکسی

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ سفید شیری کد 433

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ صورتی کد 100

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ طوسی کد 582

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ طوسی کد 504

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ قهوه ای کد 814

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ سبز کد 844

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ آبی کد 517

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ سبز ترانسکد 362

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ سبز ترانسپارنت کد 3607

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ سبز پر رنگ (لجنی) کد 348

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ آبی کد 347

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ زرد ترانسپارنت کد 212

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ زرد کد 235

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ دوغی کد 422

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ دودی کد 560

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ دودی کد 530

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ نارنجی ترانسپارنت کد 202

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ نارنجی کد 266

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ آبی کد 301

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ آبی ترانسپارنت کد 302

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ آبی کد 324

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ آبی کد 322

ورق پلکسی گلس

رنگ سبز کد 367

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ آبی کد 327

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ قرمز کد 115

ورق پلکسی رنگی

رنگ فرمز ترانسپارنت کد 102

ورق پلکسی رنگی

رنگ قرمز فسفری کد 182

پلکسی گلاس رنگی

رنگ قرمز فسفری کد 128

پلکسی گلاس رنگی

رنگ قرمز کد 135

پلکسی گلاس سفید

رنگ سفید استخوانی کد 405

پلکسی گلاس

رنگ مشکی کد 502

ورق پلکسی گلاس رنگی

رنگ سفید شیری کد 433

محصولات ورق پلکسی


مشاهده همه

پلکسی گلاس آینه ای

پلکسی گلاس آینه ای

180,000 تومان–790,000 تومان
پلکسی گلاس ترانسپارنت

پلکسی گلاس ترانسپارنت (رنگی شفاف)

525,000 تومان
پلکسی گلاس رنگی

پلکسی گلاس رنگی

200,000 تومان–1,960,000 تومان
پلکسی گلاس شفاف

پلکسی گلاس شفاف

113,000 تومان–1,860,000 تومان

×